FELHÍVÁS KISKUNSÁGI NEMZETI PARKI TERMÉK védjegy használatára

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság „Kiskunsági Nemzeti Parki Termék”
védjegy használati lehetőséget kínál fel azon természetvédelmi oltalom alatt
álló területeken működő helyi vállalkozások, gazdálkodók, gazdálkodó szervezetek
számára, akik olyan termékeket állítanak elő, amelyek a Kiskunsági
Nemzeti Park illetékességi területén, természetvédelmi oltalom alatt álló területen
(nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, Natura
2000 terület) készülnek, vagy alapanyaguk döntően innen származik, és
előállításuk a természettel összhangban történik.
A Kiskunsági Nemzeti Parki Termék védjegy használatára olyan termé-
szetes személyek, gazdálkodó szervezetek és vállalkozások, egyéni, vagy
családi gazdálkodók, őstermelők pályázhatnak, amelyek tevékenységüket
természetvédelmi oltalom alatt álló területen, környezetkímélő módon, a
helyi hagyományokra és sajátosságokra építve, a térség munkaerő kínálatára
alapozva végzik.
A pályázó termékkel szemben elvárás, hogy alapvetően helyi, a térségre jellemző
alapanyagból készüljön. A terméknek vagy szolgáltatásnak minősé-
gével és megjelenésével tükröznie kell a térség természeti, táji és kulturális
sajátosságait, emellett meg kell felelnie a hazai és európai uniós normáknak,
szabályoknak is.
A védjegy célja
A helyi termékek piacra jutásának elősegítése, és a természettel harmonikus
gazdálkodás és termékelőállítás ösztönzése.
Pályázati csomag
A védjegy megszerzéséhez védjegyhasználati kérelmet kell benyújtani, melyet
a Nemzeti Parki Tanúsítványi Bizottság bírál el.
A kérelem formanyomtatványa, valamint a pályázati feltételeket, a bírálat
alapelveit és a használat feltételeit tartalmazó dokumentum beszerezhető a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságon (6000 Kecskemét, Liszt F. u.19.),
vagy letölthető a nemzeti park honlapjáról (www.knp.hu).
A benyújtás módja, ideje:
A kérelmet egy példányban, egy termékmintával együtt postai úton vagy
személyesen a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságra
(Kecskemét, Liszt F. u. 19.) kell eljuttatni 2018. február 12., 10.00 óráig.
További információ:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Ökoturisztikai és Környezeti
Nevelési Osztály
Tel.: +36 76/501-596, +36 76/500-068, e-mail: oktatasio@knp.hu

Hozzászólások lezárva.